Dla biznesu

O nas

Zielona Budka to firma 70-letnią tradycją produkowania wyjątkowej jakości lodów. W tym czasie nasza firma stała się doskonale znana niemal wszystkim Polakom. Z małej warszawskiej lodziarni jaką byliśmy w latach 40-ych XX wieku, przeobraziliśmy się w znaczącego producenta i eksportera lodów na rynek europejski. Stało się tak dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych pracowników w kreowanie ekscytujących produktów, zaspokajających pragnienia miłośników lodowych rozkoszy. Od kwietnia 2004 roku właścicielem Zielonej Budki jest firma Roncadin GmbH, której główna siedziba mieści się w Niemczech. Roncadin GmbH zakupiła udziały naszej firmy od funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors. W ten sposób nastąpiła zamiana akcjonariusza finansowego na branżowego, który posiada ugruntowaną, trzecią pozycję na rynku lodów w Europie Zachodniej. W roku 2006 nastąpiło połączenie firmy Roncadin GmbH z brytyjską firmą lodową Richmond Foods plc. Od tego momentu staliśmy się członkami dużego koncernu lodowego R&R Ice Cream.

www.rr-icecream.eu

Połączenie firm pozwoliło Zielonej Budce znacząco powiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu oraz poszerzyć możliwości eksportowe. Wzajemna wymiana dorobku obu firm, w połączeniu ze wspaniałą tradycją Zielonej Budki, pozwala nam jeszcze skuteczniej realizować ambicje kreowania wyśmienitych lodów. Znaczący rozwój Zielonej Budki jest mierzony wskaźnikiem dostępności produktów na rynku, ilością wprowadzanych corocznie nowości we wszystkich segmentach lodów, w tym nowatorskich rozwiązań w obszarze technologii produkcji i kreacji produktowych. Naszym celem jest, aby lody Zielonej Budki nieustannie cieszyły się ogromnym uznaniem smakoszy, a firma była wciąż jedną z najbardziej znanych i renomowanych marek lodów w Polsce.

Fabryka w Mielcu

Lody Zielonej Budki produkowane są w fabryce w Mielcu, jednej z najnowocześniejszych fabryk lodów w Polsce. Zakład dysponuje mocami produkcyjnymi do 35 mln litrów lodów rocznie. Zatrudnia niemal 300 pracowników, a w trakcie sezonu nawet dwa razy więcej. Lokalizacja zakładu została starannie przemyślana i wybrana tak, aby zapewnić jak najlepszą możliwość dystrybucji lodów w kraju oraz na rynki Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. W Mielcu produkowane są lody marki Zielona Budka, oraz marki prywatne. Nasze produkty eksportowane są na rynki: litewski, czeski, słowacki, rosyjski, grecki, szwedzki (http://www.trudeluttglass.se/).

Fabrykę zaprojektowano z myślą o możliwościach dalszej rozbudowy i zwiększania mocy produkcyjnych oraz spełniania najwyższych standardów jakości. Mielecki zakład produkcji lodów to nowoczesny obiekt spełniający wszystkie aktualne wymagania higieniczno - sanitarne dla zakładów spożywczych określone w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

W pełni zautomatyzowany i nowocześnie wyposażony dział przygotowania 
i pasteryzacji mieszanek lodowych nie tylko przyspiesza i ułatwia obsługę procesu technologicznego, lecz również gwarantuje wysoką jakość produkowanych lodów.

Cały proces technologiczny począwszy od dostawy surowców i opakowań poprzez przygotowanie mieszanek, pasteryzację, dojrzewanie, formowanie, pakowanie, podlega kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości.

Polityka jakości

Lody Zielonej Budki są znane i cenione przez konsumentów od ponad 70 lat. W czym tkwi ich tajemnica? Uzyskanie niepowtarzalnego smaku lodów jest możliwe dzięki stosowaniu wypracowanej przez lata, receptury opartej o starannie dobrane składniki oraz przestrzeganiu najwyższych standardów jakości.

Produkcja lodów odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Mielcu, jest to nowoczesny obiekt spełniający najwyższe wymagania higieniczno-sanitarne. Fabryka Zielonej Budki jako jedna z pierwszych wytwórni lodowych w Polsce uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniający wymagania norm: ISO 9001 Zarządzanie Jakością oraz HACCP. W kolejnych latach Zintegrowany System Zarządzania był poszerzany o wymagania kolejnych norm oraz standardów żywnościowych.

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Zielonej Budce spełnia wymagania następujących norm:

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością – umożliwia ona otrzymanie wysokiej jakości produktu, dzięki orientacji na klienta, właściwe nadzorowanych procesów oraz ciągłego doskonalenia.

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego– norma ta określa wymagania, które pozwalają minimalizować negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (od 26 kwietnia 2005).

PN-EN ISO 22000:2006 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności – wg tej normy jest oceniany system HACCP. Norma ta pozwala identyfikować zagrożenia zdrowotne dla potencjalnego konsumenta, a następnie je eliminować lub ograniczać do bezpiecznego poziomu dzięki czemu produkowane wyroby są bezpieczne dla zdrowia konsumenta. Norma ta wymaga spełnienia wymagań zawartych w kodeksach GMP/GHP (dobre praktyki higieniczne i produkcyjne).

Spełnienie wymagań powyższych norm potwierdza certyfikat nadany przez PCBC (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) w zakresie projektowania, produkcji oraz sprzedaży lodów.

Ponadto firma „Zielona Budka” spełnia wymagania bardzo restrykcyjnych standardów żywnościowych:

IFS - International Food Standards

BRC - Globar Standard Food

Zielona Budka posiada certyfikat IFS na poziomie wyższym (higher level) od 2004 roku, nadanym przez jednostkę certyfikującą DQS Polska, oraz certyfikat BRC ocenionym na najwyższym poziomie „A” od 2007 roku, obecny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą SGS.

Wszystkie uzyskane certyfikaty potwierdzają, iż firma produkuje wyroby najwyższej jakości, bezpieczne dla zdrowia oraz spełniające wymagania klientów.